Klachtenpagina

Het is natuurlijk vervelend als u een klacht heeft over de dienstverlening zoals u die ervaren heeft.
Toch vragen wij u vriendelijk om uw klacht via de e-mail aan de afdeling klantcontact door te geven.
Dit kan per e-mail of per post. Onze medewerkers van de afdeling klantcontact zullen de klacht bekijken en naar ieders tevredenheid proberen op te lossen.

Onze gegevens:
E-mail:  info@fietspoint.nl

Adres:
Stationsplein 43
1948 LC Beverwijk

Stationsplein 7
2011 LR Haarlem

Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een bevestiging.

Wij zullen uw klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden, mocht het meer tijd kosten, dan zullen wij u hiervan informeren.
Mocht u dit niet op prijs stellen, dan kunt u ook contact opnemen met de afdeling bemiddeling van Stichting Webshop Keurmerk.
Mocht de bemiddelingspoging om enige reden niet tot een bevredigde oplossing leiden, dan bestaat de mogelijkheid om uw geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie (SGC).